For ansøgere

Søger du kapital?

På vores pitch events får du muligheden for at præsentere din virksomhed. Til pitchet er det vigtigt, at du har fuldt kendskab til alt i din virksomhed. Sørg for at kende alle nøgletallene. Det giver tryghed at kunne svare hurtigt og præcist.

 

Derudover lægges der vægt på dette:

Teamet: Investorer investerer i mennesker, hvorfor grundlæggeren og de ansatte er af afgørende betydning for langt de fleste investeringer.

Derfor er det vigtigt, at du har gjort dig overvejelser i henhold til, hvilke opgaver/problemer dit team kan løse, samt hvilke personer der mangler i din organisation for at kunne nå de opstillede mål.

Innovationshøjde: Når investorerne kigger på din virksomhed, stiller de typisk følgende spørgsmål: Hvad gør din virksomhed unik, og hvordan differentierer din løsning sig i forhold til konkurrenternes?

Timing: Hvad er årsagen til, at du netop nu søger kapital? Er der stigende efterspørgsel? Er der politiske årsager? Er der vækst i markedet? osv.

Fundingstørrelse: Hos Nordjysk Invest vil vi ofte gerne spille en aktiv rolle i udviklingen af virksomhederne. Typisk ønsker vi, at teamet bag startuppen fortsat besidder størstedelen af ejerskabet i virksomheden efter investeringen.

Vi ser ofte, at der bliver behov for yderligere kapital, når virksomheden løbende skal skalere yderligere. For ikke at udvande ejerkredsens andel i selskabet er det vigtigt, at der er plads til nye investorer på et senere tidspunkt.

Geografisk placering: I Nordjysk Invest investerer vi typisk i danske virksomheder.