Udvælgelsesprocessen

Hvordan foregår udvælgelsesprocessen?

1. Ansøgning
For at komme i betragtning til en investering skal du/I udfylde ansøgningsskemaet her.

2. Pre-screening
Såfremt ansøgningen lever op til vores krav, vil den blive præsenteret for Nordjysk Invests investorer. Herefter vil vi kontakte dig/jer.

3. Pitch Event
Vi afholder løbende pitch events, hvor vi inviterer nogle virksomheder, der får mulighed for at præsentere sig for vores investorer.

4. Due Diligence
Efter pitch eventet påbegyndes en due diligence-proces for de virksomheder, som investorerne har vist interesse for. I denne proces vil investorerne stille yderligere spørgsmål og skabe sig en dybere indsigt og forståelse for din/jeres virksomhed.

5. Investering
Er der et positivt udfald af due diligence-processen, etableres investeringen.