Udvælgelsesprocessen

Hvordan foregår udvælgelsesprocessen?

1. Ansøgning
For at komme i betragtning til en investering skal du/I udfylde ansøgningsskemaet her.

2. Pre-screening
Såfremt at jeres ansøgning lever op til vores krav vil den blive præsenteret for Nordjysk Invests investorer. Herefter vil vi kontakte jer.

3. Pitch Event
Vi afholder løbende pitch events, hvor vi inviterer nogle virksomheder, der får muligheden for at præsentere sig for vores investorer.

4. Due Diligence
Efter pitch eventet vil der starte due diligence proces for de virksomheder, hvor investorerne har vist interesse. I denne proces vil investorerne stille yderligere spørgsmål og skabe sig en dybere indsigt og forståelse for jeres virksomhed.

5. Investering
Er der et positivt udfald på due diligence processen, så etableres investeringen.