Søg investor

Udfyld ansøgningsskemaet

Udvid dit netværk og skab kontakt til en række kompetente investorer.
Send din ansøgning til Nordjysk Invest nu.

Vedhæft organisationsdiagram nederst i formularen
Antal ansatte
Opstartsvirksomhed, etableret virksomhed, generationsskifte?
Hvilken branche er du i? Eksempelvis ejendomshandel, IT, forsikring, handel eller andet?
Hvordan er virksomhedens fysiske faciliteter, og hvor ligger den geografisk? Inkludér gerne billede.
Beskriv virksomhedens nøglepersoner og upload gerne mini-CV nederst i formularen.
Beskriv i kronologisk rækkefølge hvilke resultater virksomheden har opnået.
Beskriv virksomhedens markedssituation inkl. informationer om konkurrenter, markedsandele osv.
Er produktet på idéstadie, eller er det færdigudviklet? Beskriv produktporteføljen, og inkludér evt. billeder nederst i formularen.
Beskriv produktionen samt indkøbsfunktion og –procedurer.
Beskriv virksomhedens kundeportefølje, og hvordan omsætningen fordeler sig på denne.
Hvad er virksomhedens nuværende kapitalbehov?
Kort eller lang sigt?
Hvor stor en del af virksomheden er eksempelvis til salg?
Præsentér din virksomhed med dine egne ord.
Du kan uploade op til 10 filer.
Upload alle dine filer her - inklusiv forretningsplan. Max 5 mb pr. fil - og max 10 filer i alt. Kontakt Brian Bundgaard på brb@northrisk.dk ved større filer.