Søg investor

Udfyld ansøgningsskemaet

Udvid dit netværk og skab kontakt til en række kompetente investorer.
Send din ansøgning til Nordjysk Invest nu.

Vedhæft organisationsdiagram nedenunder
Klik eller træk en fil til dette område for at uploade den.
Antal ansatte
Opstartsvirksomhed, etableret virksomhed, generationsskifte?
Hvilken branche er du i? Eksempelvis ejendomshandel, IT, forsikring, handel eller andet?
Hvordan er virksomhedens fysiske faciliteter, og hvor ligger den geografisk? Inkludér gerne billede.
Du kan uploade op til 5 filer.
Beskriv virksomhedens nøglepersoner og inkludér gerne mini-CV.
Du kan uploade op til 5 filer.
Beskriv i kronologisk rækkefølge hvilke resultater virksomheden har opnået.
Beskriv virksomhedens markedssituation inkl. informationer om konkurrenter, markedsandele osv.
Er produktet på idéstadie, eller er det færdigudviklet? Beskriv produktporteføljen, og inkludér evt. billeder.
Du kan uploade op til 5 filer.
Beskriv produktionen samt indkøbsfunktion og –procedurer.
Beskriv virksomhedens kundeportefølje, og hvordan omsætningen fordeler sig på denne.
Hvad er virksomhedens nuværende kapitalbehov?
Kort eller lang sigt?
Hvor stor en del af virksomheden er eksempelvis til salg?
Du kan uploade op til 5 filer.
Inkludér resultatopgørelse for de tre seneste år, balance, likviditet og væsentlige forudsætninger.
Præsentér din virksomhed med dine egne ord.
Du kan uploade op til 5 filer.
Vedhæft din forretningsplan.